אפיקים להעשרת המשפחה

מכתבי תודה והערכה

מכתב תודה והערכה מרגש שנשלח לעמותת אפיקים

09.05.15
ﬠבור משה מנכ"ל ﬠמותת אפיקים

איך כותבים בﬠוצמה שתכנס ללב של בן אדם שלא מכיר אותנו? איך מﬠבירים מסר שיש אתגר רצון וכח וצריך לדחוף כל הזמן מﬠלה כשיש קשיים שלפﬠמים אתה לא מבין איך הדברים קורים? מאין המימון, היכולת, ובכלל האמונה...

איך מתחילים שנה חדשה ﬠם משפחת אפיקים באהבה בריצה בשמחה ובﬠיקר בגאווה וכל זה ﬠומד אדם אחד שמניﬠ מכונה של אהבת חינם משה לבקוביץ.

אני בא לﬠוד שנה במשפחת אפיקים, בתנו ליאל, החלה ﬠוד פﬠם את ﬠונות השנה בחיק משפחת אפיקים לא רק שהיא ממשיכה, אנחנו גם, הקן של משפחת אמזלג נוסק ברוך השם באמונה. לא תמיד קלה הדרך ורצופה מכשולים אין ספור... ואיתה הקשיים השגרתיים וכאלה שלא שיגרתים שבאים באין מפריﬠ, ובכל זאת יש כח שמניﬠ את מנוﬠ הלב באמונה ואהבת חינם ונתינה אין סופית שאת האמת אני לא מבין איך היא קיימת.

אני לא יודﬠ הרבה אבל אני חי המון אני רואה ילדה שﬠד לפני רגﬠ אחזתי בידיי פורחת כשושנה בין החוחים כל סביבתה ריח בשמים, וכל זה קורה מהר מידי שאני לא מספיק אפילו לדמוע את הרגש של השמחה הזאת שהפרח הזה גדל מצליח שואף ואוהב ובﬠיקר מאמין שיש מישהו ממש לצידה ונותן לה את הביטחון שאין דבר העומד בפני הרצון.
מה הייתי עושה בלﬠדיכם?
ואיפה היינו אם לא אתם?

משפחה אחת ממאות המשפחות שנﬠות בזכותכם ,עולה מﬠלה בכל תחום המשפחתי, הזוגי, החברתי, הלימודי ובכלל האמונה שאתם כיחידה המזריקים לילד את המוטיבציה כמו מים לאדם מצליחים במשימה יום יומית לא קלה ומוכיחים לﬠולם הצלחנו!!!

אני מתהלך לי כרגﬠ בין אבני קודש הקודשים ﬠת לילה בדבר הכי קדוש ﬠלי אדמות הכותל וביום סליחות זה אבקש גם מחילה ﬠל ﬠבודתכס הקשה בימים ובלילות ﬠת בוקר ﬠד רדת החשיכה ﬠל המחשבה ﬠל כל פרט קטן בחיינו בחגים בתשורה שלא כל אחד זוכה לה בילקוט בית הספר בארוחות החמות יום יום חוג ועוד צ'ופר בדרך ﬠל קייטנה יוצאת דופן על צוות מוביל שהם אחים לנפש ולנשמה.
איך כל זה קורה?
משה אבי מורי, שנה חדשה בפתח ﬠומדת להיכנס ﬠלינו לטובה אין ﬠט חזק בﬠולם שיחרוט מה מﬠשיך בﬠולם הזה כמה קדושים וזכים הם לבית רבן, אין דמﬠות שלא יתקבלו מכל אם ואב אצל בורא ﬠולם לפוﬠלך ואין לב שלא יﬠשה במﬠשײך אהבת חינם ונתינה אין סופית.

ליבי וחפילתי אל אבני הקודש הללו אל בורא ﬠולם שיפתח בפניך ובפנינו את ליבם הלדיב של תורמייך יקל מחשבותיך ﬠל איך נוסקים מﬠלה ומזכים ﬠוד וﬠוד ﬠד בלי די, בורא ﬠולם שמﬠ את תחינתי.

לפני שנתײם לפני שפגשתי את משפחת אפיקים השנה אני כולי תקווה שהוא ישמﬠ את תפילתי שוב מכאן ירושלים ﬠיר הגאולה אני פונה לכל יהודי אשר בתבל ומרכין ראשי בפניו שליבו יתמלא באהבת חינם ויזכה לעשות את ﬠבודתך משה קלה יותר שתראה נחת מﬠבודת הפרך בא אתה עושה באהבה גדולה ובמסירות נפש שנה זו תבוא ﬠליך ברוכה מוצלחת ﬠם המון נחת ושמחה.

מאתנו משפחת אמזלג
ומשפחת אפיקים מﬠדונית ﬠופרים הר חומה ירושלים
ספטמבר 2015
שנה טובה.

ﬠמי אמזלג

מכתב הערכה מאמא של ילד בכיתה ג'

29.01.13
שלום לכולם,

בהזדמנות זו יש לי הכבוד להביע את הערכתי הרבה למנהלת ביה"ס לבנה מילון ולצוות המועדונית הלימודית של עמותת "אפיקים" על היוזמה הברוכה בהפעלת המועדונית הלימודית מאז תחילת שנת הלימודים.

למרות שהייתי סקפטית לגבי התאמת המועדונית לבני אורי, עם הזמן נוכחתי לדעת ולהבין שמסגרת זו היא הטובה ביותר עבורו ופותרת לי באופן אישי הרבה בעיות וויכוחים הן סביב הכנת שיעורי הבית והן לגבי ניצול זמן.

המועדונית מספקת זמן איכות ולימוד וכן להרחבת ידיעותיו בנושאים שונים. הראל לומד, משחק, ונהנה לרוב.

הראל חוזר הביתה אחרי ארוחת צהריים חמה, הכנת שיעורים ובכך מפנה לו זמן לעיסוקיו ותחביבו בשעות אחה"צ. הצוות מיומן ומנוסה, המדריכות חביבות ונעימות והכי חשוב שבסופו של יום אני מקבלת ילד מרוצה ומאושר.

אסיה אמא של הראל בכיתה ג'

מכתב ממנהלת בי"ס זלמן ארן, קרן ארואסתי

11.01.12
שלום רב,

הנדון: מכתב המלצה למרכז אפיקים.

מרכז אפיקים פועל בשיתוף עם בית ספרנו מזה כשלוש שנים.
במהלך השנה עבר המרכז שינוי והתחדשות ועבר לשכון ולעבוד בתוך מתחם בית הספר.
עבורי זוהי הזדמנות להודות לכל האחראים והשותפים למרכז אפיקים.
המרכז מנוהל מתוך דאגה כנה ואמיתית לילדים ורווחתם.
צוות המורים והמדריכים המקצועי מגלה אחריות ורגישות לכל ילד וילדה באשר הם.
ילדי בית הספר מקבלים בדרך זו, מענה לימודי וחברתי שמסייע להמשך השתלבותם בבית הספר. תורם לביטחון והדימוי העצמי שלהם.
חשוב לציין שהדאגה לילדים וטיפוחם בימי החופשה ומועד הינה בעלת ערך לילדים.
הפעילות עם הילדים בימי החופשה והפעילות החברתית מעניקים ערכים חשובים שמקדמים את הילדים.
לסיכום מרכז אפיקים מהווה חלק משמעותי מביה"ס ומשגרת היום של תלמידנו.
ופועל מתוך מסורת עמוקה של דאגה אהבה ורצון לקדם.

תבוא הברכה לכל העוסקים במלאכה זו,
בברכה וישר כח
קרן ארואסטי
מנהלת ביה"ס.

מכתב ממנהלת בי"ס גאולים, אתי ידידיה

04.01.12
לכבוד
משה לבקוביץ
מנכ"ל אפיקים


הנדון: מועדונית אפיקים בבית הספר תל"י גאולים

שלום רב,

ברצוני להודות לך מקרב לב על פתיחת המועדונית בבית הספר שבהנהלתי .
תלמידים מכיתות ג' – ו' הבאים מרקעים סוציו אקונומיים נמוכים, זוכים תודות למועדונית הנפלאה הזו לתגבור לימודים , ארוחה חמה, חוגי העשרה ובעיקר יחס חם ואוהב.
צוות אפיקים כולו הוא צוות מסור ונפלא מעין כמוהו ועושה עבודת קודש ממש.
אני חשה הן מן התלמידים והן מההורים שביעות רצון גבוהה מאוד: הילדים הולכים בשמחה למועדונית, משתפים בחוויות, וההורים מתארים מקום שנותן מענה הן לילדיהם והם להם במסגרת הדרכת ההורים.
אפיקים בעיני אינה מועדונית ככל שאר המועדוניות שאני מכירה: היא פועלת כמרכז חינוכי ששם לעצמו כמטרה לצמצם פערים לימודיים ותרבותיים ולתת הזדמנות אמיתית לילדים שיד הוריהם אינה משגת.
אני מלאת התפעלות והערכה מהאופן הרציני והמקצועי בו פועלים כל העובדים במועדונית ועל שיתוף הפעולה ההדוק עמנו – הצוות החינוכי של בית הספר.
מקווה שנזכה לעוד שנים רבות של שיתוף פעולה ועבודה מבורכת.
יישר כוח לך ולכל האנשים הטובים הפועלים יחד איתך!

אתי ידידיה
מנהלת בית הספר
בשם תלמידים והורים בבית הספר תל"י גאולים

מכתב מתורמת צעירה

30.10.10
שלום רב,
שמי אורלי, אני בת 8, וגרה בירושלים. אני לומדת בכיתה ג'
ההורים שלי נותנים לי כסף כדי לתת לצדקה, אך אני צריכה להחליט לאן לתרום, ולא לשים מטבעות בקופת צדקה.

שמעתי על אפיקים מאבא שלי, למדתי שאפיקים הוא ארגון שעוזר למשפחות שקשה להם. אתם גם מטפלים בילדים וגם עם ההורים - שזה נחמד מאוד. משפחה היא חשובה כי צריך להיות בה אהבה, כבוד הדדי, עזרה וטיפול אחד בשני. למזלי, אני גדלה בתוך משפחה טובה. ואני רוצה לעזור לילדים אחרים שיהיה להם גם משפחה טובה.

לכן, החלטתי לתת את הצדקה שלי לאפיקים הפעם, כחלק מהמבצע של כל המשפח והחברים שהתפללו בבית של סבתא שלי בראש השנה ויום כיפור.

בהצלחה ותודה.
בברכה,

אורלי Orli

מכתב תודה מאם לילד באפיקים

10.02.09
שלום

שמי מיטל ואני אמא של שלו מכיתה ד'


תודה להנהלת אפיקים ,לדניאל ולמירב.

תודה על התקדמות בני בלימודים לפני כחודשים הגעתי לאסיפת הורים והתברר לי שחלה ירידה משמועותית בלימודים ולכן לקחתי את שלו לשיחה והסתברתי לו שהמצב לא יכול להימשך כך ושהוא חייב להישתפר , לאחר מכן גייסתי את מירב והסברתי לה מה מצבו של שלו בלימודים , לפני כחודשים המבחנים של שלו היו בציונים של 35-50 בשבוע שעבר שלו הביא בוחן פתע באנגלית שציונו היה 100 אני חייבת לציין שעד לפני שמירב ישבה עם שלו הוא בקושי את האותיות באנגלית ידע ועכשיו הוא יודע אותיות ויודע גם לחבר את האותיות ולקרוא מילה שלמה , במתמטיקה שלו לא ידע כפל דו ספרתי וחילוק ארוך ולאחר שיחה עם המורה ועם מירב שיעבדו איתו על הנושא היא מבחן בשבוע שעבר ושלו קיבל במבחן 100.

תודה על מפגש הורים שאנו מקיימים פעם בשבוע , אנו עוברים תקופה לא קלה המפגש ביום רביעי תורם רבות לכולנו ראשית כל בילוי עם קבוצה שהופכת להיות משפחה אחת גדולה , מפגש של שעתיים אשר משכיח את הצרות של כולם ושם את נושא גידול הילדים במקום ראשון , בכל שבוע אני לוקחת איתי משהו אשר תורם לי בהתמודדות עם חיי היום יום עם ילדי.

תודה על הכל
מיטל כ.

ילדי והורי מרכז אפיקים

15.07.08
למר משה לבקוביץ
מר דוד רוט

כשמילה יוצאת אל חלל האוויר
יש בכוחה משמעות רבה
אך מייד ניתן להרגיש אם יש כוונה
או כך סתם היא חלפה
וכאשר מילים נרשמות על דף
יש בהן יותר ממילה
יש בהם רגשות ומחשבה.
תודה...
היא מילה יפה והמשמעות שלה גדולה
מילה עם ערך אהבה והערצה לאדם אשר נתן או עשה
זאת משמעות לתודה אז מכל הלב
תודה
תודה על היוזמה המבורכת שלארגון "אפיקים" אשר תורם רבות לילדינו היקרים .
תודה על ארגון הקייטנה שכמובן פתרה בעיה לא קטנה.
תודה על הרעיון, ההשקעה, המחשבה, המאמץ והרצון הטוב.
על האושר , החיוך, והשמחה שניכר על פני ילדינו היקרים שחוזרים הביתה עייפים אך מרוצים.
את התוצאות בתעודה אנו כבר רואים, את החברות שנרקמה בין הילדים וכל זאת בזכות השליחות המבורכת בה אתם עומדים בראשה.
תודה אישית מכל אחד מההורים, ולכם נאחל קיץ כיף ונעים,
הרבה בריאות , והמשך עשייה פורה .

ילדי והורי מרכז "אפיקים"

חדשות

 • 14.06.18 • נפתחה מועדונית מתבגרים חדשה במרכז שיכוני תלפיות
 • 31.01.18 • מירוץ אפיקים ה-5 התקיים השנה בין ה-17-19 לינואר, ושבר את כל השיאים שלנו!
 • 07.09.17 • ברכת יו"ר הכנסת מר יולי אדלשטיין למשתתפי המירוץ
 • 11.06.17 • ילדי אפיקים אומרים תודה רבה ונסיעה טובה לתלמידי אורייתא
 • 06.06.17 • ילדי אפיקים חוגגים בר מצווה עם משפחת שיינר מפאלם ביץ'

 • לתרומות
  Afikim
  אפיקים רח' ז'בוטינסקי 44, ת.ד. 4102 ירושלים 91041 טל: 073-223-3000   פקס: 02-563-0007
  USA: Afikim Family Enrichment Centers 1715-51st Street Brooklyn, NY 11204 Tel: 1.347.446.8117 Fax: 1.718.972.1038