אפיקים להעשרת המשפחה
לתרומות
Afikim
רצים מירושלים לאילת למען ילדי אפיקים - 2015 רח' ז'בוטינסקי 44, ת.ד. 4102 ירושלים 91041 טל: 073-223-3000   פקס: 02-563-0007
USA: Afikim Family Enrichment Centers 1715-51st Street Brooklyn, NY 11204 Tel: 1.347.446.8117 Fax: 1.718.972.1038